Tato stránka používá cookies. Více info

Nová registrace

Nápověda

Nápověda k registraci

Bude se táke zobrazovat u úpravy osobních údajů.

 

Registrační údaje

 

Kontaktní údaje

 

Zpracování osobních údajů

Prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, zavazuji se je při změně aktualizovat a souhlasím, aby mnou poskytnuté osobní údaje obsažené v této registraci, byly Plzeňskými městskými dopravními podniky a.s. zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., a to pro účely provozování Městského rezervačního systému Plzeňská vstupenka, který je nedílnou součástí projektu Plzeňská karta (detailní popis Projektu je uveden na internetových stránkách www.plzenskakarta.cz nebo v informačních materiálech, které jsou k dispozici na prodejních místech Plzeňských městských dopravních podniků a.s.), a to po celou dobu fungování tohoto systému v rámci Projektu.

Souhlasím, aby osobní údaje obsažené v této registraci, které jsem poskytl Plzeňským městským dopravním podnikům a.s. jako správci ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, byly užívány jak tímto správcem, tak i ostatními smluvními partnery, kteří při své činnosti nabízejí využití služeb Městského rezervačního systému Plzeňská vstupenka (např. Divadlo J.K. Tyla, příspěvková organizace / ESPRIT – plzeňský kulturní servis, příspěvková organizace / Dominik centrum, s.r.o. / Informační centrum města Plzně – ICMP / Centrální rezervační kancelář / Divadlo ALFA atd.), a to po celou dobu fungování tohoto systému v rámci Projektu.

Aktuální seznam smluvních partnerů, kteří nabízejí své služby v Městském rezervačním systému Plzeňská vstupenka, bude vždy zveřejňován na internetových stránkách www.plzenskakarta.cz a www.plzenskavstupenka.cz

 

Dle zákona pro ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. naše organizace garantuje, že Vaše osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na jinou společnost.